Fumari Noir

CZ

Změna obalu amerického tabáku Fumari nyní dává jasně na vědomí, že se jedná o světlý tabák.
Má to však své důvody…

Tradiční výrobce, který je na trhu již od roku 1997 totiž nově experimentuje s novou linkou černých tabáků. První vzorky již dostalo pár jednotlivců na testování (foto – HJ). Jste také zvědaví jak si s touhle výzvou výrobce poradí? Budou se jeho černé tabáky „topit“ v melase jako ty světlé? Jestli obstojí v silné americké konkurenci jistě brzy zjistíme.

EN

Fumari’s packaging now clearly states that it is blonde leaf. But why? You might’ve already guessed it!

Indeed, a traditional hookah tobacco manufacturer Fumari, who’s on the market since 1997, has been experimenting with a new dark leaf tobacco line.
A few individuals have already received the first few samples for testing (photo – HJ).
Are you curious if Fumari can handle this challenge?
Will this dark leaf tobacco be „drowned“ in molasses like the blonde leaf?
If they can stand up to strong American competition, we will soon discover.