Conceptic Design – molasses catcher

CZ (english version follows):

Poměrně nová ruská firma Conceptic Design (založeno 2018 lidmi z jiného úspěšného dýmkařského projektu) se rozhodla jít ve stopách MattPear (konkrétně MattPear Mattkiller) a uvedla minimalistický zachytávač melasy ve formě náhrady za standardní trn. Oproti uvedenému Mattkiller je ještě nenápadnější a plně se ztratí v designu dýmky. Primárně je určen pro dýmky tohoto výrobce (u dalších záleží dle použitého závitu). Pro ty co nevědí, tak zachytávač melasy plní přesně ten účel, který je v jeho názvu. Díky speciální komoře padá melasa (sirup v tabáku) do komory a nedostává se do vázy. Díky toho je zachována přesná chuť po celou dobu session.

EN:

The relatively new Russian company Conceptic Design (founded in 2018 by people from another successful hookah project) decided to follow another brand in their footsteps – MattPear (MattPear Mattkiller in particular) and introduced a minimalist molasses catcher to replace the standard screw thread. Compared to Mattkiller, it is even more discreet and completely hidden in the hookah design. It is made primarily for hookahs from the same manufacturer (depending on the thread used). For those who do not follow, the molasses catcher fulfills exactly the purpose that is in its name. Thanks to a special chamber, molasses (syrup in tobacco) drips into the chamber and won’t get further down the stem and into the water. This keeps the taste from spoiling for the duration of the session.