Facebook policy update

CZ (English version follows):

Máme špatné zprávy pro všechny, kteří mají v plánu prodávat, nakupovat či darovat tabák zde na Facebooku nebo Instagramu. 

Problémy se psaním postů obsahující klíčová slova „prodávám“ a „tabák“ jsou tady už nějakou dobu, ale nyní se Facebook zaměřil na kuřácké skupiny, tzn. i dýmkařské skupiny (Czech Hookah Forum, Hookah University aj.)

Zástupci FB postupně kontaktují administrátory těchto skupin a je jen otázkou času, kdy dojde i na skupiny, ve kterých jste jako uživatelé právě vy. Jaké dopady bude toto rozhodnutí mít, zatím však nevíme.

EN:

We have some bad news for everyone who plans to sell, buy or donate tobacco here on Facebook or Instagram.

Problems writing posts f.e. containing keywords „sell“ and „tobacco“ have been around for some time, but Facebook now  focuses on groups, and what bothers us most – hookah groups (Czech Hookah Forum, Hookah University, etc.)

FB representatives will eventually contact the administrators of these groups, and it is only a matter of time before even the groups in which you are the user gets a slap on the wrist. However, we do not yet know what impact this decision will have, so we will keep you updated.