Frigate Ogonék

CZ (english version follows):

Společnost Frigate letos v rámci výstavy HookahClubShow 2019 v Petrohradě představila svůj nový produkt s názvem „Ogónek“. Jedná se speciální korunku v kombinaci s HMS vyrobené z hliníku. Jak jistě víte, tak jsme vůči hliníku (či jakémukoliv dalšímu kovu) jako materiálu korunek skeptičtí. Může za to mnoho předchozích pokusů různých výrobců, nepřeberné množství AliExpress kopií a prakticky jediná korunka, která v tomto segmentu stála za zmínku, byla ShishaBucks Sky Bowl. Korunka je relativně malá a sám výrobce udává vcelku zajímavé parametry – 3-10g tabáku s délkou kouření 35 – 120 min. Vývoj korunky prý inicioval jeden výzkum v Rusku, kdy se detailněji zmapovala teplota tabáku nutná pro jeho optimální zahřátí a kouřivost. Tento výzkum výrobce využil a rozvedl ho dále s cílem zajistit tuto optimální teplotu po dobu co nejdelší a distribuovat ji co nejlépe v rámci celého tabáku. Vznikla tak něco jako spalovací komora. Pro zamezení přehřátí korunky a také optimální manipulace byl přidán „radiátorový“ systém žeber, které ventilují přebytečné teplo.
My se na tento systém podíváme blíže v dalším díle našeho pravidelného streamu.

EN:

Frigate has introduced a new product called “Ogonek” as part of the HookahClubShow 2019 at St. Petersburg this year. It is a special bowl that is combined with HMS made of aluminum. As you know, we are skeptical of aluminum (or any other metal, in fact) as bowl material. It is mostly because of many previous attempts of various manufacturers and a plethora of AliExpress copies that just didn’t work. Pretty much the only bowl that’s worth mentioning in this segment is the ShishaBucks Sky Bowl. The Ogonek bowl is quite small and the manufacturer gives us some really interesting parameters – 3-10g of tobacco with a smoking time of 35 – 120 min. The development of the bowl is said to have been initiated by a research facility in Russia, where the temperature of tobacco necessary for its optimal heating was mapped or calculated in more detail. The results of this research have been used to develop Ogonek and to ensure this optimal temperature for as long as possible and to distribute heat as best as possible throughout the session. It’s something like a combustion chamber. To prevent the bowl from overheating and to ensure optimal handling, a „radiator-fin” system has been added to vent the excess heat.
We will take a closer look at the Ogonek in the next episode of our stream.