Shaman Hookah Bowl

CZ (english version follows):

Shaman Hookah Bowl 2.0. Speciální edice ručně vyráběných prémiových korunek vytvořená ve spolupráci značek ShamanCoals a Clay King Bowls. Tyto 2 značky si daly za cíl nic jiného než vyrobit tu nejpropracovanější korunku na světě. Vývoj trval měsíce v úzkém kruhu techniků a umělců. Na konci vývoje stál tento unikátní výtvor s výškou 39 cm a váhou 3.6 kg! Korunka má vlastní systém nahřívání, který nahrazuje HMS/alobal, nebo také speciální osvětlení očí (na baterii). Již od začátku si dali za cíl zachovat unikátnost tohoto projektu, a tak se celá edice této korunky omezila na 30ks, kdy každý je vytvořen svou unikátní cestou a stylem, aby si zachoval jedinečnost. Část byla nabídnuta známým influencerům, přátelům, obchodním partnerům a pár lidem se možná poštěstilo si ji zakoupit oslovením výrobce a být tak mezi 30 světovými unikáty. Nám Shaman díky úzké spolupráci jednu zaslal a budeme tak mít jedinečnou možnost vám ji blíže představit na našem pravidelném streamu.

EN:

Shaman Hookah Bowl 2.0. This special edition of handmade premium bowls was made in collaboration with ShamanCoals and Clay King Bowls. These two brands have set a goal of making the most elaborate bowl in the world. Development took months in a small circle of technicians and artists. At the end of the development, this unique creation with a height of 39cm and a weight of 3.6kg got made! The bowl has its own heating system, which replaces HMS/aluminum foil and a special backlight of the eyes (battery powered). From the very beginning they set out to preserve the uniqueness of this project and so the edition of this bowl was limited to only 30pcs, each of which is created by its unique way and style to maintain its uniqueness. The bowls were mostly offered to known influencers, friends, business partners, and a few people might have been lucky to buy it by asking the manufacturer. Thanks to our close cooperation, Shaman has sent us one and we will soon have a unique opportunity to introduce it to you in our regular stream.1 thought on “Shaman Hookah Bowl”