Twelve Tobacco

CZ (English version follows):

Twelve Tobacco – Úplně nová Ruská značka „černého“ tabáku. K výrobě se používají pouze listy Burley z Italských plantáží za použití dvojnásobné fermentace. K ochucování se využívá Německé aroma. Co nás zaujalo, tak je práce s komunitou. Výrobce pořádá spousty testovaček, ze kterých si bere zpětnou vazbu a opravdu se ji snaží aplikovat při výrobě. Například v červenci na základě jedné takové akce změnil proces sušení, aby snížil pH tabáku a odstranil nežádoucí „throat hit“. Také změnil typ melasy pro zvýšení tepelné odolnosti tabáku. Poslední diskuze ukazují, že se jedná o nadějnou značku a vyzdvihována je třeba i autentičnost jahodové příchutě. Rozhodně se na tuhle značku zkusíme podívat blíže.

EN:

Twelve Tobacco – A new Russian black leaf tobacco brand. Only Burley leaves from Italian plantations are used in manufacturing. The leaves are cured using double fermentation method. The manufacturer uses only German aromas for flavor. What interests us is their way of working with the community. The manufacturer organizes a lot of public taste tests, from which they take feedback to eventually apply the changes during production. For example, in July, one such event led to a change in the drying process to reduce the pH levels of tobacco and to remove the unwanted „throat hit“. They also changed the molasses to increase the heat resistance of the tobacco. Recent discussions show that this is a promising brand and for example the authenticity of the strawberry flavor is quite emphasized. We will definitely take a closer look at this brand in the future!