Hooligan hookah

CZ (english version follows):

Znáte Hooligan Hookah? Tento Ruský projekt bere svůj název naprosto vážně. Připomíná vám ta dýmka něco? Ano… Baseballovou pálku! A do podoby takové pálky ji také můžete po používání opravdu složit. Základem jsou nerezové prvky. Ventil má pak výduchy po celém obvodu těla v úrovni zapojení šlauchu. Ten se zapojuje z boku přes konektor s o-kroužky. Zdobení tácku ztvárňuje ostnatý drát. Cena této dýmky je kolem 20.000 RUB (~ 7.500,- CZK / ~300,- USD)

EN:

Have you heard of Hooligan Hookah yet? This Russian project takes its name quite seriously. Does the hookah remind you of something? Oh yes… a baseball bat! And in such a form that you can even fold it after use. It is made of stainless steel elements. The valve then has vents all around the body at the level of hose connector. It is connected from the side with o-rings. The tray’s decorations look similar to a barbed wire. The price of this hookah is around 20.000 RUB (~ 7.500, – CZK / ~ 300, – USD