Vlastní tabákový konfigurátor / Custom Tobacco

CZ (english version follows):

Americký výrobce Medwakh.com Inc (jehož jméno vychází z malé Arabské klasické dýmky, která slouží ke kouření Dokhy) představil unikátní koncept prodeje tabáku. Umožní vám totiž si namíchat vlastní tabák a to i jednu jedinou krabičku! Takže pokud jste někdy snili o tom, že si uděláte svůj vlastní tabák, ale chybělo vám potřebné know-how, suroviny, nebo znalosti, pak vám tento výrobce právě dal možnost to překonat a vyzkoušet si, jak ten váš vysněný blend bude opravdu chutnat. A že máte z čeho si vybírat! Výrobce nenechává nic náhodě a tak si kromě více než 100 příchutí (kdy si do jednoho mixu můžete vmíchat až 8 najednou) si tak můžete vybrat z následujících parametrů:
– Velikost (250 / 1000g)
– Typ tabáku (Blonde Virginia, Gold Virginia, American Virginia a Burley), kdy je mezi sebou můžete libovolně míchat!
– Příprava tabáku (promývaný, nepromývaný)
– Jemnost nasekání tabáku
– Nosič chuti (Melasa, med, přírodní sladidla, černá melasa)
– Množství melasy – konzistence (suchý, mokrý, extra šťavnatý)
– Intenzita chuti (lehká, standardní a velmi silná)
– Přídavek (co si třeba přidat nějaké množství Dokhy?)
Vašemu mixu potom dáte svůj originální název, počkáte si 2-3 dny a…… gratulujeme! Právě máte svůj vlastní originální tabák!
Samozřejmě to má pár „ale“. Výsledná chuť tabáku závisí na mnoha faktorech (třeba odkud a jak je připravován tabák, jak je skladován, nebo fermentován, jaké příchutě a na jakém základu se používají, atd.), takže není zaručeno, že postup tohoto výrobce bude zrovna odpovídat vašim představám. Také je zde problém pro nás v Evropě, protože výrobce je z USA, takže by se případný dovoz opravdu prodražil.
I tak ale tuto snahu výrobce vítáme a možnosti konfigurátoru nás opravdu překvapili! Tohle je hodně zajímavá nabídka ve sféře tabáků a zatím nemá moc obdoby. Více takových!

EN:

American manufacturer Medwakh.com Inc. (whose name comes from an Arabic classic pipe that is used to smoke Dokha) introduced a unique concept. They will allow you to mix your own tobacco, even just a single pack! So if you’ve ever dreamed of making your own tobacco and you’re lacking the necessary knowledge or materials, then this manufacturer has just given you the chance to overcome the issues and see how your dream blend will really taste. And hell, you have a lot to choose from! The manufacturer leaves nothing to chance and besides more than 100 flavors (with which you can mix up to 8 in one blend) you can also choose from the following parameters:
– Size (250g/ 1000g)
– The type of tobacco (Blonde Virginia, Gold Virginia, American Virginia and Burley) and you can also mix these however you’d like!
– Tobacco preparation (washed, not washed)
– The fineness of tobacco cut
– Taste carrier (Molasses, honey, natural sweeteners, black molasses)
– Molasses content – consistency (dry, wet, extra juicy)
– Taste intensity (light, standard and very strong)
– Extras (what about adding some Dokha?)
Then you give your mix your original name, wait 2-3 days and… congratulations! You have your own original tobacco made from scratch!
Of course it has a few „buts“. The resulting flavor of tobacco depends on many factors (such as where and how tobacco is prepared, how it is stored or fermented, what flavors and on which basis are they used, etc.), so there is no guarantee that this manufacturer’s process will exactly match your expectations. There is also a problem for us in Europe, as the manufacturer is from the USA, so any imports would only be more expensive.
Even then, we welcome the manufacturer’s efforts and the amount of options to configure your blend really surprised us! This is a very interesting idea in the world of hookah and we haven’t seen anything like this before. More of these, please!