Dava Smoke – Twinkle

CZ (english version follows):

Populární ruský bloger Dava Smoke uvedl nový model své vlastní korunky – Dava Brand Twinkle.
Cílem blogera tentokrát bylo udržet klasickou konstrukci korunky, která by zajistila také maximální univerzálnost pro různé druhy tabáku a nabíjení. Při designováni bylo prioritou zaměření na zahřívání a udržení tepla v korunce.
Korunky jsou vyráběny ručně a jsou částečně glazované pro uvedené tepelné vlastnosti. Glazura je vždy vyvedena ve speciální barvě. Aktuální barva je “falling orange”, jako barva podzimu. Další série v zimě bude mít barvu “frozen blue” pro zimní období, “first green” pro jaro a “red hell” pro léto.
Váha korunky: ~250g
Výška: 80mm
Průměr korunky: 71mm (kompatibilní s kaloud lotus, průměr u spodní části je pak 45mm)
Hloubka korunky: 14mm
Spotřeba tabáku: 18-23g

EN:

Dava Smoke, a popular Russian blogger has just introduced a model of their new bowl – Dava Brand Twinkle.
The goal of Dava Smoke this time was to attempt at a classic bowl design, which should ensure maximum performance for different types of tobacco and packing techniques. The design has one main priority – to focus on temperature and that the bowl should stay properly heated throughout the session.
The bowls are all handmade and are partially glazed to gain these specified temperature properties. The glaze is always in a special color. The current color is „falling orange“, like the color of autumn. The next design will be inspired by winter, called “frozen blue”. “First green” for spring, and “red hell” for summer.
Bowl weight: ~ 250g
Height: 80mm
Bowl diameter: 71mm (compatible with HMS, diameter at the bottom is 45mm)
Depth of the bowl: 14mm
Tobacco per pack: 18-23g