MustHave Tobacco v Německu

CZ (english version follows):

Tabák MustHave jsme si otestovali na včerejším streamu, takže jen krátce pár doplňujících informací. Jedná se o ruský, tzv. „černý“ tabák, který byl uveden v roce 2017 a nyní je nově k dispozici také v Německu. Tabák využívá směsi Burley ze 7mi zemí světa (Brazílie, USA, Malawi, Argentina, Bangladéš, Španělsko, Itálie), kterou speciálně zpracovává svým vlastním postupem – a ten od svého založení již 2x znatelně vylepšili. Na vývoji příchutí výrobce spolupracoval s odborníky z Japonska, Evropy a Ameriky.
Jak jste mohli vidět na streamu, tabák nám velmi zachutnal. Konkrétně Pynapl jsme zhodnotili jako jeden z nejvěrnějších ananasů, který jsme kdy kouřili. Tabák je silně melasovitý, ale melasa se drží v listu a zbytečně nestéká. Silou je srovnatelný s DS medium (core). Pro silnější nabití doporučujeme vysušit. U všech zkoušených příchutí jsme v pozadí cítili mírně sladko-kyselý ocas, který byl ale příjemný.

Doporučené nabití – normal pack do turka, nebo dense do glazovaného phunnelu. Nechat rozehřát na 3-4 uhlíky a jeden po rozkouření odložit. Tabák je teplotně odolný a mý vyšší výdrž (chuťovou stabilitu).

Příchutě nově dostupné v DE (21,90EUR / 200g, další příchutě budou přibývat):
Melonaide – Dřišťálový sirup, meloun, žlutý meloun, limonáda
Pistace – Pistácie
Raspi – Malina, marmeláda
Space Flavour – Liči, mango, mučenka
Leime – Limetka, Citrón
Pynapl – Ananas
Pynkman – Jahoda, Malina, Grep

EN:

We tested MustHave tobacco on yesterday’s stream, so just a few additional information. It is a Russian so-called „black“ tobacco which was introduced back in 2017 and is now also available in Germany. Tobacco uses blends of Burley from 7 countries (Brazil, USA, Malawi, Argentina, Bangladesh, Spain, Italy), which is specially processed – and has been significantly improved twice already. Producer work with experts from Japan, Europe and America to develop the flavors.
As you could see in the stream, we enjoyed tobacco very much. In particular, we evaluated Pynapl as one of the most authentic pineapples we ever smoked. Tobacco contain plenty of molasses, but molasses is stuck in the leaf and does not flow out unnecessarily. Its strenght is comparable to DS medium (core). For stronger packing we recommend to dry it of some juice. For all flavors tested, we could taste a slight sweet-sour aftertaste in the background, but it was pleasant.

Recommended pack – normal pack for Turkish bowl or dense for glazed phunnel. Allow to heat it with 3-4 coals and set one aside after awhile. Tobacco is heat resistant and has a higher stamina (taste stability).

Flavors newly available in DE (for 21,90 EUR/200g, more flavors will be available soon):
Melonaide – Barberry syrup, melon, yellow melon, lemonade
Pistace – Pistachios
Raspi – Raspberry, marmalade
Space Flavor – Lychee, mango, passion fruit
Leime – Lime, Lemon
Pynapl – Pineapple
Pynkman – Strawberry, Raspberry, Grep