Khalil Mamoon Factory Tour

CZ (English version follows):

Video z výroby Khalil Mamoon dýmek. KM je již legendární značkou dýmek klasického stylu. KM dýmky jsou vyráběny např. z mosazi nebo bronzu. Zajímavostí je u tohoto výrobce zejména tradice, kdy se tyto dýmky tradičně vyrábějí v podstatě tím samým způsobem. Ručně. Na videu uvidíte celý postup výroby, od soustružení, přes sváry až po zabalení v typickém setu dýmka, váza, hadice a egyptská KM korunka. Na videu uvidíte také výrobu tradiční hadice. 🙂
Tak co na to říkáte? Dnes už si KM jen tak někdo nepořídí, moderní dýmky jsou o dost atraktivnější volbou, ačkoliv výrobci se často k tradičnímu stylu vracejí. KM dýmky jsou také známkou kvality (alespoň ty originální, KM totiž měly na trhu hodně fejků a možná ještě stále mají).

Děkujeme Jirka za upozornění na video.

EN:

Video from production of Khalil Mamoon hookahs and accessories. KM is already a legendary hookah brand of traditional style. KM hookahs are for example made of brass or bronze. The most interesting feature of this manufacturer is especially in the tradition of producing these hookahs – these are produced in much the same way as they’ve been for ages. Manually. The video shows the whole production process, from machining through welding process to packaging the product in a typical set – a hookah body, vase, hose and Egyptian style KM bowl. The video also shows the production of traditional hose. 🙂
So what do you say? Nowadays, KM is not as popular anymore, modern hookahs are a much more attractive choice for most consumers, although even modern manufacturers often return to the traditional style. KM hookahs are also a sign of quality (at least the original ones, KM had a lot of fakes on the market and maybe still has).