BS Hookah

CZ (English version follows):

BS Hookah – tento nový ruský výrobce sídlící na březích řeky Volhy se rychle dostává do popředí zájmu, kdy zaujal hned prvním produkčním modelem své dýmky. Ta má hned několik zajímavých konstrukčních prvků. Tím nejzajímavějším je srdce dýmky, které můžete otáčet o 360⁰ a vy si tak s přáteli můžete předávat hadici bez rizika zalomení, nebo shození dýmky. Tácek, který je zdoben ornamenty podobně jako celá dýmky, má pak zářezy pro zavěšení náustků v případě nepoužívání. Zpětný ventil pak vyfukuje dým ve 3 pozicích okolo celé dýmky, což završuje jedinečný design. Samozřejmostí je pak regulovatelný difuzor.

EN:

BS Hookah – This new Russian manufacturer, with their factories located on the banks of the Volga River, is quickly gaining momentum. Surprising us early with their very first production model of his hookah. The hookah has several interesting design elements. The most interesting of is the heart of the pipe. You can rotate the hookah in 360⁰ and you and your friends can pass the hose without the risk of dropping the hookah or bending the hose (restricting airflow). The tray, which is decorated with ornaments same as the body of the hookah, has little notches for hanging mouthpieces when you are not using them. The purge valve then deflates the smoke in 3 positions around the entire hookah, completing the unique design. And a final cherry on top – an adjustable diffuser is included as well.