JUST over ORIGINAL

CZ (english will follow):

JUST over ORIGINAL – nová ruská značka tabáku do vodní dýmky. Mimo odkaz na tradiční postupy v moderním kabátu se výrobce může jako jeden z mála chlubit také vlastní tabákovou plantáží! Ta se nalézá v Gruzii a pěstování prý podléhá všem moderním ekologickým trendům (čímž se moc výrobců nechlubí), kdy se díky vlastní produkci může výrobce sám zaměřit na klíčové kvalitativní vlastnosti tabáku už od samotného začátku. Výsledná sklizeň odrůdy Burley tak prý má jedinečnou teplotní odolnost, výdrž a výraznou tabákovou chuť. Výsledek celého snažení se pak prodává v pěkném 100g balení. První várky konzistencí připomínají tabáky MustHave – relativně velké množství melasy, která drží v listu. Lepkavá konzistence. Síla je prý velmi dobrá s tabákovou podchutí.

EN:

JUST over ORIGINAL – a new Russian brand of hookah tobacco. Apart from the reference to traditional procedures in a modern coat, the manufacturer can be one of the few to pride themselves with their own tobacco plantation! The plantation is located in Georgia and the growing process is said to be subject to all modern ecological trends (which is not the case for the most of the producers). Thanks to their own production the producer can focus on key qualitative properties of tobacco from the very beginning. The resulting harvest of Burley leaf is said to have a unique temperature resistance, longevity and strong tobacco flavor. The result of the whole effort is then sold in a nice 100g package. The first batches are compared to the MustHave tobacco – relatively large amount of molasses and sticky consistency. Strength is said to be very good with a tobacco flavor undertone.