Tea Spirit

CZ (english version follows):

Dnes se u nás stavil Jiří Boháč (jméno příznivcům čajů jistě známé) a zapomněl si tady jeden z nových projektů na kterém pracuje. No.. situaci jsme využili a rozhodli se to vyzkoušet – zrodilo se to přeci jenom z prostředí čajoven a dýmkařských lounges, tak se na to musíme podívat. Jedná se o první český čajový likér Tea Spirit. Nápad se zrodil po diskuzi Jirky s Milanem Metelkou a bylo hned rozhodnuto – proč nepřínest něco jedinečného také čajimenům že?
Nový Tea Spirit tak předvádí zkušenosti Jirky a jeho týmu (který je složen z neméně známých jmen – Petra Siče a Jiřího „Nenyho“ Nenutila) ze sféry čajových mágů a Milanovi zkušenosti na poli luxusního alkoholu. Co to vlastně znamená?
Idea prý byla jednoduchá – čaj, brandy a med – žádný přísady ani nic navíc. Ve finálním produktu tak najdete směs gruzinského celolistého černého čaje (který pochází z česko-gruzinského projektu sdílené čajové zahrady), čistou brandy z chile a lipový med z moravy.
Aktuální várka je limitovaná na 760ks a hned nás zaujala celým designem od balení až po skleničky. Ale jaké to bude v reálu? Bude se jednat o něco opravdu unikátního, třeba k dýmce, nebo zapadne mezi tuny dalších značek? Využijeme zapomenuté lahve a zítra na HookahWeek si to netradičně otestujeme k dýmce.

EN:

Today, Jirka Boháč (the name well known to all Czech tea fans) came to visit us and forgot (on purpose) a new product he is working on. Well… we used the situation and decided to try it – it was born in the environment of tea rooms and shisha lounges, so we decided to look at it closer. It is the first Czech spirit based on tea – simply called Tea Spirit.
The idea was born after Jirka’s discussion with Milan Metelka – why not bring something unique to tea fans too?
The new Tea Spirit thus shows us the experience of Jirka and his team (composed of equally well-known names – Petr Sič and Jiří „Neny“ Nenutil) from the sphere of tea magicians and Milan’s experience in the field of luxury alcohol. What does that actually mean?
The idea was simple – tea, brandy and honey – no further ingredients or anything else. In the final product, you will find a blend of Georgian full-leaf black tea (which comes from the Czech-Georgian project of shared tea garden), pure brandy from Chile and lime honey from Moravia.
The current batch is limited to 760pcs and immediately impressed us with the entire design from packaging to glasses. But how will it taste? Will it be something really unique, f.e. to pair it with a good tea / hookah, or will it take its place among tons of other brands? We will use the bottles Jiří forgot here and tomorrow at HookahWeek we will unusually test it.