Klifides AZTEC

CZ (English version follows):

A další přírustek do rodiny Klifides – AZTEC.
Vyřezávaná dýmka inspirovaná aztéckou kulturou – opalovaný dub, soška vyrobena z buku, který ležel na dně jezera a je odspodu obarven šedomodrým bahnem a nahoru přechází v oranžovou oxidaci kamence. Další unikát.

EN:

Another addition to the Klifides family – AZTEC.
Handcrafted hookah inspired by the Aztec culture – tanned oak, a statuette made of beechwood, which had layed on the bottom of the lake and is stained with grey-blue mud from the bottom and the colour turns orange, thanks to alum oxidation.

foto: Nikola Weigleová
zdroj: Klifides