Honey Badger Tobacco

CZ (english version follows):

Z Ruska jsme si dovezli spousty zajímavých novinek. Jednou z nich je také tabák ukrajinské značky Honey Badger Tobacco. Ten se vyrábí v přímořské Oděse a oproti mnoha místním značkám majitelé dodržují všechny potřebné standardy a certifikace pro výrobu tabáku. V portfoliu značky pojmenované po jezevci medojedovi najdete jak tmavý, tak světlý tabák.

Řada MILD využívá tabáku Golden Virginia I. kategorie, který díky své kvalitě umožnuje ho použít bez dalšího promývání (tzv. „unwashed“) a tak zachovat dostatečné tabákové aroma (tento postup mezi světlými tabáky není moc obvyklý).

Řada WILD využívá tabákovou směs Golden Virginia a silnější Burley. Odrůda Burley dodává tabáku jemný čokoládový podtón a zvyšuje obsah nikotinu i celkovou sílu.

Unikární je zaměření výrobce na vyšší obsah cukru, který dopomáhá ke zvýšení celkové teplotní odolnosti tabáku a to v obou řadách.

My jsme na HCS dostali degustační balíček všech základních příchutí a přes počáteční skepsi nás tabák začíná opravdu mile překvapovat! Do testování jsme se pustili společně s naším oblíbeným guru – Hoanem. Na recenzi se můžete brzy těšit na HookahWeek.

EN:

We brought a lot of interesting products from Russia. One of them is the tobacco of the Ukrainian brand Honey Badger. It is produced in Odessa seaside and, in contrast to many local brands, the owners follow all the necessary standards and certifications for tobacco production. In the portfolio of the brand you can find both dark and blonde leaf tobacco.

MILD range uses Golden Virginia Category I tobacco, which, thanks to its quality, allows it to be used without further washing (unwashed) and thus maintain sufficient tobacco flavor (this procedure is not very common among light tobacco).

WILD range utilizes the Golden Virginia tobacco blend and the stronger Burley. The Burley variety adds a subtle chocolate undertone to the tobacco and increases the nicotine content and overall strength.

Unique is the manufacturer’s focus on higher sugar content, which helps to increase the overall temperature resistance of tobacco in both rows.

We got a tasting package of all basic flavors at HCS and despite initial skepticism, tobacco is really pleasantly surprising! We started testing together with our favorite Hookah guru – Hoan. You can look forward to a review at HookahWeek soon.