Nebulla Pipes V2

➡️Legenda se vrací! 😱

CZ (english version follows):

Srdcoví dýmkaři a dýmkařští dinosauři si jistě vybaví český projekt Nebulla Pipes. Ten v roce 2013 tak trochu předběhl dobu, když na trh vypustil nerezovou vodní dýmku stejného jména. Kromě zvoleného materiálu obsahovala hned několik unikátních řešení. Například zpětný ventil i konektor šlauchu zapuštěny do těla dýmky. Váza byla vyráběna z českého, ručně foukaného skla v Novém Boru a s tělem byla spojena závitem. Řešení byla na danou dobu opravdu raritní a úspěchu svědčí i zpětná vazba ze zahraničí, nebo třeba strohý fakt, že slavnější polská značka Wookah svému úspěchu vděčí právě Nebulla Pipes, protože se jí značně inspirovala co se designu týče (a dokonce za to vyhrála několik ocenění). Celý projekt byl bohužel po vnitřních neshodách relativně rychle ukončen a tak se v kombinaci vysoké cenovky (15.000 kč za základní set bylo v dané době opravdu nadstandard) mezi dýmkaře tolik kousků nedostalo.

Proč vám ale tento příběh připomínáme? V rámci setkání s lidmi z projektu HookaMonk jsme se totiž dozvěděli o plánu na obnovení této legendy! Ta je již ve stádiu finálního testování nového vylepšeného modelu! Budeme doufat, že výrobce naváže na nadčasovost původního modelu a předvede nám technicky vyspělejšího nástupce za rozumnou cenu.

EN:

Core smokers and „Hookah historians“ will surely remember the Czech project Nebulla Pipes. Released 2013, it was slightly ahead of the time. In addition to the stainless steel material, it contained several unique design solutions. For example, the purge valve and hose connector were embedded in the body of the hoohah. The vase was made of Bohemia Glass from Nový Bor and was connected to the body by a screw thread. The design was really rare and successful – confirmed by a feedback from abroad, or the fact that much more known Polish brand Wookah owes its success to Nebulla Pipes, since they were very inspired in terms of design. Unfortunately, the whole project was quickly abandoned after internal disagreements. In combination with a high price tag (15,000 CZK for the basic set was really above standard at the time) there aren’t many pieces among Hookah lovers nowdays.

But why are we reminding you of this story? As part of a meeting with people from the HookaMonk project, we were presented with a plan to save this legend! This plan is already in the final testing stage of the new upgraded model! We hope that the manufacturer will follow design uniqueness of the original model and just slightly upgrade/change it and offer it with a reasonable price.